Školení řidičů skupin C, CE, D, DE
Školící středisko Bydžovský
Vstupní a pravidelné školení řidičů
Hlavní stránka | Vstupní školení | Pravidelné školení | Kontakt | Autoškola | Facebook

Školení řidičů

Vítejte na stránkách školícího střediska řidičů Bydžovský, které provádí pravidelné a vstupní školení řidičů v celkovém rozsahu skupin C, CE, D a DE.
Pro přihlášení na pravidelné školení vyplňte a odešlete přihlášku a vyberte si termín školení.

Pokud je vás více z firmy na pravidelné školení vyplňte hromadnou přihlášku.

PŘIHLÁŠKU ODEŠLETE NEJPOZDĚJI 7 DNÍ PŘED TERMÍNEM ŠKOLENÍ !!!
Pokud vám uvedené termíny školení nevyhovují zavolejte na telefonní číslo 777 012 864 nebo napište a domluvíme se na termínu, který bude pro vás přijatelnější.

Více informací o školení řidičů

Změna zákona č.247/2000 platná od 1.8.2011 ,která umožňuje snadněji získat profesní průkaz pro některé řidiče za určitých podmínek:

první část změny zákona se týká řidičů , kteří si vyměnili profesní průkaz, ale nezúčastnili se pravidelného školení pro jeho výměnu a zároveň nepracovali jako řidič

citace zákona: (4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin.

znamená to , že musíte absolvovat kurz v rozsahu 35 hodin, aby vám byl vyměněn profesní průkaz po skončení jeho platnosti za nový

druhá část změny zákona se týká řidičů , kteří si nechali tzv. propadnout profesní průkaz a v roce 2008 ho nevyměnili za nový nebo získali řidičské oprávnění na skupiny C a D před určitým datem viz odstavec pod.

citace zákona: (5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost, vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie6b) avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008.

znamená to opět absolvovat kurz v rozsahu 35 hodin bez přezkoušení a poté vám bude vydán profesní průkaz

Podle nové úpravy se školení provádí:

Ceník školení

pravidelné školení pro jednu osobu500 Kč
vstupní školení - 140 hodin pro jednu osobu při větším počtu účastníků kurzu 15 000Kč
vstupní školení zvláštní část12 000 Kč

*nejsme plátci DPH

Termíny pravidelného školení řidičů

datum konáníčasmíst
21. březen 20216.30-14.00 hod.15objednat
20. březen 20216.30-14.00 hod.16objednat
14. březen 20216.30-14.00 hod.15objednat
13. březen 20216.30-14.00 hod.14objednat
7. březen 20216.30-14.00 hod.16objednat
6. březen 20216.30-14.00 hod.16objednat
28. únor 20216:30-14.00 hod.15objednat
21. únor 20216:30-14.00 hod.1objednat
14. únor 20216:30-14.00 hod.5objednat
30. leden 20216.30-14.00 hod.7objednat
00. 00006:30-14.00 hod.0objednat
00. 00006:30-14.00 hod.0objednat
00. 00006.30-14.00 hod.0objednat
00. 00006.30-14.00 hod.0objednat
00. 00006.30-14.00 hod.0objednat
00. 00006.30-14.00 hod.0objednat
školení řidičů
Místo školení:
Kaunického 537,
286 01 Čáslav
Mobil: 777 012 864
E-mail: objednavka
školení řidičů